Analogna televizija

Preko 45 domaćih i svetskih TV programa sa srpskim prevodom po povoljnim cenama

learn more

Digitalna televizija

Uživajte u digitalnoj televizijskoj tehnologiji i visokoj rezoluciji slike i zvuka

learn more

Kablovski Internet

Iskoristite povoljnosti kablovskog Interneta i pristupite svim sadržajima Interneta velikim brzinama i po povoljnim cenama

learn more

Info

"J.M. Oskar" D.O.O.
ul. Miloja Zakića 29
18430 Kuršumlija
Tel/fax: 027 380 536
Mob: 062 88 50 535
Matični broj: 17615068
PIB: 103600742
Tekući račun: 205-81513-86

 

Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV (PIB)