Analogna televizija

Preko 45 domaćih i svetskih TV programa sa srpskim prevodom po povoljnim cenama

learn more

Digitalna televizija

Uživajte u digitalnoj televizijskoj tehnologiji i visokoj rezoluciji slike i zvuka

learn more

Kablovski Internet

Iskoristite povoljnosti kablovskog Interneta i pristupite svim sadržajima Interneta velikim brzinama i po povoljnim cenama

learn more

Konfigurisanje e-mail klijenta na računaru

Da bi Vam e-mail na računaru funkcionisao u nekom e-mail klijentu potrebno je da izvršite odgovarajuća podešavanja.

U polju "e-mail" ukucate Vašu email adresu (korisničkoime@jmoskar.rs).

Za POP3 i SMTP server ukucate ime našeg servera - mail.jmoskar.rs

U polju za "username" kucate Vašu celu e-mail adresu, a u polju za šifru (password) ukucate šifru koju ste dobili prilikom sklapanja ugovora.

Nakon kreiranja naloga idete na Tools pa na Accounts, a na kartici Mail oznacite mail.jmoskar.rs i kliknete na Properties. Na kartici Servers cekirate opciju "My server requires authentication".